מאוחדת – הגברת פעילות
הדיגיטל של מאוחדת

מי הלקוח:  קופת חולים מאוחדת

מה המטרה:  סיוע בביצוע פעולות מנהלתיות בשטח באמצעים דיגיטליים

(קביעת תור לרופא, משיכת תוצאות בדיקות, הזמנת מרשמים וכד')

מה קרה בשטח: נציגי בנפיט התפרסו בסניפים נבחרים של קופת החולים, וסייעו למבוטחי הקופה לבצע פעולות מנהלתיות באמצעות העמדה דיגיטלית. נציג המכירות הזמין את האנשים הממתינים בתור לקבלת שירות והציע להם לקצר את זמן השהייה בסניף, תוך כדי לימוד כיצד יוכלו לעשות שימוש באתר הקופה ובכך חסך למבוטחים זמן יקר ושיפר משמעותית את חווית השירות עבורם.