קופת חולים מאוחדת –
ניתוח וניטור הנגישות בסניפים

מי הלקוח: קופת חולים מאוחדת

מה המטרה: ניתוח וניטור רמת ההנגשה של הסניפים לבעלי מוגבלויות.

מה קרה בשטח:  סוקרי בנפיט הגיעו לכל אחד ממאות סניפי קופת חולים מאוחדת, וניתחו את רמת הנגישות הקיימת בשטח.
זאת, במטרה לייצר דוח המשקף את מצב הנגישות לבעלי מוגבלויות בסניפים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
בין המערכות שנבדקו: מערכות הכריזה, הנגשת מעליות, תאי שירותים מונגשים וניתוח כללי של הנגישות הנוכחית של הסניף לבעלי מוגבלויות.